Επιστροφή προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν από το www.anniethebook.com.

Το βιβλίο όπως και κάθε άλλο προϊόν που διατίθεται από την ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και αγάπη. Ελπίζουμε να γίνει πηγή έμπνευσης και να σας γεμίσει με χρώματα.

Για την σπάνια περίπτωση που μπορεί να θέλετε να μας επιστρέψετε κάποιο προϊόν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η MGL PART MON IKE προσφέρει κάθε εξυπηρέτηση μετά την πώληση που προβλέπεται από τον νόμο και ακόμη περισσότερο, ώστε να μείνετε απολύτως ευχαριστημένοι με την επιλογή σας.

Παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες για την πολιτική επιστροφών μας.  

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε στις εξής περιπτώσεις:

Α) Επιστροφή προϊόντων που δεν παρουσιάζουν κάποιο ελάττωμα

Αν ο χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει μη ελαττωματικά προϊόντα που αγόρασε από το www.anniethebook.com πρέπει να  συμπληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά τη φόρμα επιστροφής που βρίσκεται παρακάτω, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Η MGL PARTS ΜΟΝ  ΙΚΕ, αμέσως μετά την παραλαβή του αιτήματος επιστροφής κοινοποιεί στον πελάτη επιβεβαίωση παραλαβής του, μέσω email ή τηλεφώνου. Μετά την επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος από την εταιρεία, ο πελάτης οφείλει να αποστείλει τα προϊόντα που θέλει να επιστρέψει στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας: Αγ. Δημητρίου 28, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη, εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία υπέβαλε το αίτημα επιστροφής. Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλονται στην αρχική τους συσκευασία, αχρησιμοποίητα και να φέρουν την ετικέτα ταυτοποίησής τους. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Η MGL PARTS ΜΟΝ ΙΚΕ αμέσως μόλις παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα ελέγχει αν έχουν υποστεί φθορές και σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν τέτοιες,  ενημερώνει τον πελάτη μέσω e-mail ότι το αίτημα επιστροφής έγινε δεκτό και επιστρέφει το τίμημα που έχει καταβληθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει λάβει πίσω τα προϊόντα, με πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό που έχει υποδείξει ο πελάτης αναγράφοντάς τον στη φόρμα επιστροφής, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που αυτός είχε επιλέξει, είτε δηλαδή με κατάθεση στον λογαριασμό είτε με αντικαταβολή είτε μέσω PAYPAL είτε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής, παρά μόνο η αξία των προϊόντων. Αν τα προϊόντα που παραδίδονται στην MGL PARTS MON IKE παρουσιάζουν βλάβες που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του αγοραστή, αυτός ενημερώνεται μέσω e-mail ότι το αίτημα επιστροφής του δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και παραδίδονται στον μεταφορέα για επιστροφή στον αγοραστή με επιβάρυνση του κόστους αποστολής.

Β) Αλλαγή προϊόντων που δεν παρουσιάζουν κάποιο ελάττωμα

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή των μη ελαττωματικών προϊόντων που προμηθεύτηκε με άλλα ίσης, μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η ίδια ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, με μόνη διαφορά ότι στη φόρμα επιστροφής πρέπει να αναφερθούν τα νέα προϊόντα που επιθυμεί να παραλάβει ο αγοραστής σε αντικατάσταση των αρχικών. Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των προϊόντων η MGL PARTS MON IKE ενημερώνει τον αγοραστή ότι το αίτημά του γίνεται δεκτό, καταχωρεί την παραγγελία των νέων προϊόντων και τον ενημερώνει για το επιπλέον τίμημα που οφείλει να καταβάλει ή πιστώνει στο λογαριασμό που έχει υποδειχθεί από τον πελάτη τη διαφορά, σε περίπτωση που η αξία της νέας παραγγελίας υπολείπεται της αρχικής.

Γ) Επιστροφή ελλαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν βρίσκονται σε συμμόρφωση με την παραγγελία

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος: α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας του παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν που του παραδόθηκε ή λείπει κάποια  ιδιότητά  του που αναφέρεται ρητά στη σελίδα του συγκεκριμένου προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, ελαττωματικά θεωρούνται τα προϊόντα που παραδίδονται στον αγοραστή με εμφανείς σημαντικές φθορές ή όταν κάποιο από τα χαρακτηριστικά τους δεν λειτουργεί ως όφειλε. Για την υποβολή του αιτήματος επιστροφής ακολουθείται ή ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Α (συμπλήρωση και αποστολή φόρμας επιστροφής). Η MGL PARTS ΜΟΝ ΙΚΕ αμέσως μόλις παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα ελέγχει αν πράγματι παραδόθηκαν στον αγοραστή με ελαττώματα ή είναι διαφορετικά από αυτά που παραγγέλθηκαν,  ενημερώνει τον πελάτη μέσω e-mail ότι το αίτημα επιστροφής έγινε δεκτό και επιστρέφει το τίμημα που έχει καταβληθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει λάβει πίσω τα προϊόντα με πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό που έχει υποδείξει ο πελάτης, αναγράφοντάς τον στη φόρμα επιστροφής. Σε αυτές τις  περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την MGL PARTS ΜΟΝ ΙΚΕ.

Δ) Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων

Ο αγοραστής σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι τα προϊόντα που παραδόθηκαν είναι ελαττωματικά ή διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε, μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή τους με ίδια ή άλλα προϊόντα ίσης ή διαφορετικής αξίας. Και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία συμπλήρωσης της φορμας επιστροφής που αναφέρθηκε παραπάνω, με μόνη διαφορά ότι στο σχετικό πεδίο της φόρμας πρέπει να αναφερθούν τα νέα προϊόντα που επιθυμεί να παραλάβει ο αγοραστής σε αντικατάσταση των αρχικών αν έχει επιλέξει διαφορετικά από τα αρχικώς παραγγελθέντα προϊόντα. Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των επιστραφέντων προϊόντων και αφού διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν ελάττωμα που δεν προκλήθηκε από πλημμελή συμπεριφορά του αγοραστή,  η MGL PARTS MON IKE ενημερώνει τον αγοραστή ότι το αίτημά του γίνεται δεκτό, καταχωρεί την παραγγελία των νέων προϊόντων και τον ενημερώνει για το επιπλέον τίμημα που οφείλει να καταβάλει ή πιστώνει στο λογαριασμό που έχει υποδειχθεί από τον πελάτη τη διαφορά, σε περίπτωση που η αξία της νέας παραγγελίας υπολείπεται της αρχικής.

Ε) Στην περίπτωση αγοράς της ηλεκτρονικής μορφής του βιβλίου δεν είναι δυνατή η επιστροφή ή αντικατάσταση του προϊόντος.

    Παρακαλούμε επιλέξτε παρακάτω τι θα θέλατε να κάνετε:


    Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, παρακαλούμε σημειώστε το IBAN του λογαριασμού σας