Όροι αποστολής

Δύο τρόποι αποστολής είναι διαθέσιμοι ανάλογα με τον προορισμό της παραγγελίας:

α) Αποστολή με Courier σε όλη την Ελλάδα, με παράδοση εντός 3-5 εργάσιμων ημερών.  Ο υπολογισμός του κόστους μεταφοράς γίνεται κατά περίπτωση και προστίθεται στο σύνολο της παραγγελίας πριν την επιβεβαίωσή της.

β) Αποστολή με Courier στο εξωτερικό, με παράδοση εντός 5-15 εργάσιμων ημερών.  Ο υπολογισμός του κόστους μεταφοράς γίνεται κατά περίπτωση και προστίθεται στο σύνολο της παραγγελίας πριν την επιβεβαίωσή της.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία παραδίδει τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.

Στην περίπτωση αγοράς της ψηφιακής μορφής του βιβλίου το έργο αποδίδεται μέσω συνδέσμου που αποστέλλεται στο e-mail του αγοραστή το αργότερο εντός 2 ημερών από την ολοκλήρωση της αγοράς χωρίς οικονομική επιβάρυνση.